FANDOM


!kick — команда для чату, яка дозволяє використовувати !kick в чаті (Special:Chat).

Встановлення

Використання

!kick можна використовувати, щоб виключити користувача з чату з допомогою однієї команди:

!kick userToKick

Ця команда може використовуватися тільки модераторами і відображатиметься як звичайне повідомлення, якщо цю команду виконає звичайний користувач.

Якщо userToKick — це будь-який користувач, відсутній в чаті, відображається вбудоване оповіщення з повідомленням, яке можна налаштувати, використовуючи змінну window.absentMessage. Наприклад:

window.absentMessage = '<user> зараз не в чаті.';
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:!kick/code.js',
  ]
});

<user> буде замінено ніком користувача, якого має бути виключено, і повинно бути в змінної.

 • За замовчуванням: <user> is not on chat. Cannot kick.

Updates

August 12, 2018
NoKickHigherUps option implemented.
June 26, 2018
I18n-js implemented.
September 15, 2014
Script published.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+