FANDOM


Bu betik sadece KİŞİSEL kullanım içindir!

Bu komutu kendiniz kurmakta özgürsünüz, ancak wiki çapında kullanılmasına izin verilmiyor (örn, MediaWiki:Common.js'de veya MediaWiki:Wikia.js), Fandom'un Kullanım Şartları ihlal edilecektir.
(Bkz. özelleştirme politikası)

2017GlobalNav küresel navigasyona yapılan en son değişiklikten Ekim 2016 ile Temmuz 2018 arasında mevcut olan öncekine dönüşecek bir tasarım sayfasıdır.

Kurulum

Planlanmış Özellikler

  • Açık yeşil, mavi ve mavi sınırlarını sırasıyla Oyunlar, Filmler ve TV üstüne ekleniyor.
  • Bazı vurgulu arka plan renklerini düzeltiyor.
  • Fandom logosundan sonra "Powered by Wikia" ekleniyor.
  • Kaydırma sırasında gizleniyor.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+