FANDOM


AddBlockUserTag додає кнопку в профайл, в рядок з теґами користувачів для блокування певного користувача. Він показує цю кнопку тільки для адміністраторів, модераторів Обговорень Фендому, VSTF, помічників та співробітників Фендому.

Встановлення

Відомі помилки

Цей скрипт не працює з AddUserRightsTag та EditcountTag.

Changelog

v1.0 — March 6, 2018
TheGoldenPatrik1: Initial revision
v1.1 — March 11, 2018
TheGoldenPatrik1: Change to no longer use tag class, making it more compatible.
v1.2 — March 20, 2018
KockaAdmiralac: Rewrite
v1.3 — June 25, 2018
TheGoldenPatrik1: Remove Monobook Support
v1.4 — March 25, 2019
TheGoldenPatrik1: Use Fetch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+