FANDOM


AddInsights, vikinize kendi kategorilerinizi eklemenize yardımcı olacak bir komut dosyasıdır;

 • Önyargı Temizleme
 • Dilbilgisel İyileştirme
 • Genel Gelişme

Kurulum

Yapılandırma

Vikiniz MediaWiki:Common.js sayfasında, bu kod parçasını ekleyin:

window.ItemsToAdd = [
 {
  'Name': 'Örnek Sayfa',
  'Page': '',
  'Description': 'Bunu düzenlemelisiniz'
 },
];
window.AffectsSidebar = true;

AffectsSidebar

 • Bunu true olarak ayarlamak, özel görüşlerin Wiki Etkinliği sayfa kenar çubuğunda gösterilmesini sağlayacaktır.
 • Bunu false olarak ayarlamak Viki Aktivitesi sayfasının kenar çubuğunda gösterilecek olan özel kavrayışlara izin vermeyecektir.

ItemsToAdd

Bu dizi, tüm özel bilgilerinizi yerleştirdiğiniz yerdir. Bir örnek zaten dahil edilmiştir, böylece kolayca başlayabilirsiniz. Peki ya başka bir tane eklemek istersen? Bunu yapmak için, örnek kavrayışı kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir, bunun gibi:

window.ItemsToAdd = [
 {
  'Name': 'Örnek Sayfa',
  'Page': '',
  'Description': 'Bunu düzeltmelisiniz'
 },
 {
  'Name': 'Örnek Sayfa',
  'Page': '',
  'Description': 'Bunu düzeltmelisiniz'
 },
];

Bunlardan dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Name
Bu değer, görüşün görünen adını belirtir. İsim belirtilmemişse, yer tutucu [Adsız].
Page
Bu değer, iç görünün bağlantı verdiği sayfayı belirtir. Wiki birbirine bağlanma desteklenir.
Description
Bu değer, "Diğer Bilgiler" sayfasında gösterilen açıklamayı belirtir. Belirtilmemişse, yer tutucu [Açıklama Yok] şeklindedir.
Override
Bu seçenek true olarak ayarlanmışsa, AffectsSidebar seçeneğinden bağımsız olarak kenar çubuğunda görünür.

Örnek

İşte örnek bir yapılandırma:

window.ItemsToAdd = [
 {
  'Name': 'Genel Gelişme',
  'Page': 'Kategori:Genek_Gelişme',
  'Description': 'Bu makaleler üzerinde yapılan bazı temizlik çalışmalarına ihtiyaç duyuyor.'
 },
 {
  'Name': 'Dilbilgisel Temizleme',
  'Page': 'Kategori:Dilgisel_Temizleme',
  'Description': 'Bu makalelerin dilbilgisi hataları açısından kontrol edilmesi gerekir.'
 },
];
window.AffectsSidebar = true;

Notlar

Bu sayfanın düzenlemeye ihtiyacı var mı? Bana konuşma sayfama mesaj bırak.

Kaynak MediaWiki:AddInsights.js konumunda. Herhangi bir iyileştirme öneriniz varsa, bana da mesaj atın.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+