FANDOM


AddSectionButton, tartışma sayfalarında olduğu gibi, kullanıcının düzenlemesi için yeni bir bölüm oluşturan Düzenle açılır menüsüne "Bölüm Ekle" düğmesini ekleyen bir JavaScript uzantısıdır.

Kurulum

Özelleştirme

Düğmenin metni aşağıdaki kodla özelleştirilebilir:

window.AddSectionButtonText = 'test';

İstediğiniz metni test ile değiştirin. Özelleştirilmiş metin, içe aktarma işleminden "önce" yerleştirilmeli, aksi halde düğme varsayılan metnini kullanır.

Bu çalışacaktır:

window.AddSectionButtonText = "Yeni bölüm ekle";
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
   'u:dev:MediaWiki:AddSectionButton/code.js'
  ]
});

Bu çalışmayacaktır:

importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
   'u:dev:MediaWiki:AddSectionButton/code.js'
  ]
});
 
window.AddSectionButtonText = "Yeni bölüm ekle";
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+