AddUserRightsTag, bir kullanıcının kullanıcı haklarını değiştirmek için kullanıcı profili manşetine bir düğme ekler. Sadece yöneticiler ve bürokratlar tarafından görülebilir. Bu düğme, düğmenin sizi kullanıcı adıyla Özel:KullanıcıHakları konumuna götürmesini sağlar.

Kurulum

Bilinen Hatalar

Bu komut AddBlockUserTag ve EditcountTag ile çalışmaz.

Changelog

February 18, 2017
Algorithmz: Initial release.
March 7, 2018
TheGoldenPatrik1: Slightly shortened and modified; made accessible for Staff and Helpers.
March 12, 2018
TheGoldenPatrik1: Minor rewrite to no longer use "tag" class, making it compatible with UserTags, ProfileTags, and Quick Management.
March 25, 2019
TheGoldenPatrik1: Use Fetch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.