AjaxBatchDelete Oparty na skrypcie napisanym przez Splarkę na Wikipedii, został przepisany z użyciem jQuery przez Grunny'ego i działa na obu skórkach działających na Fandomie. Nowsza wersja została napisana przez Ozanksa Cx i oferuje ona więcej funkcji niż oryginał.

Instalacja

Używanie

Link do użycia Batch Delete'a znajduje się na liście „Moje narzędzia”.

Aby usunąć zestaw stron po prostu podaj ich nazwy (nie ich URL'e!) w formularzu, każdą w nowej linii i usuń je z podanym powodem. Skrypt zostanie przerwany gdy dotrze do pustej linii i może zostać zakończony wcześniej poprzez wyczyszczenie listy stron, które mają zostać usunięte.

Wersja 2 umożliwia zabezpieczenie strony przed jej ponownym utworzeniem (jest to opcjonalne), oraz daje możliwość ustalenia czasu, z jakim dana strona ma zostać usunięta/zabezpieczona. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślną prędkość usuwania/zabezpieczania stron co 1000 milisekund (1 sekundę) dodaj przedział window.batchDeleteDelay do konfiguracji przed importem osobistego skryptu w milisekundach.

Dla przykładu użyj:

window.batchDeleteDelay = 100;

co zmniejszy szybkość operacji do 0.1 sekundy.

Ta wersja umożliwia również użytkownikowi zebranie całej zawartości kategorii i umieszczenie jej w obszarze tekstowym gotowym do usunięcia. Zauważ, ze skrypt ten wymaga uprawnień niezbędnych do usuwania stron i zostanie załadowany tylko gdy posiadasz takie uprawnienia (Moderator treści, Administrator, SOAP, Staff lub Helper)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.