Fandom Developers Wiki
Advertisement

Ang pahinang ito, o mga bahagi nito, ay hindi pa rin naisasalin. Mangyaring isalin ito sa naaangkop na wika (Tagalog).

Ang AjaxBatchDelete ay base sa script na sinulat ni Splarka sa Wikipedia. Isinulat ulit ni Grunny ang code nito upang gumamit ng jQuery.

Pag-install

Paggamit

Ang option na magamit ang Batch Delete na script ay mag-appear sa baba ng "My Tools".

Para ma-delete ang mga pangkat ng pahina, ilagay mo lang ang pangalan ng pahina (hindi ang page URLs) sa form. Bawat isa ay nakalagay sa magkahiwalay na linya, at may dahilan sa pag-delete nito. Ang script ay mag-stop kapag napunta na sa walang laman na linya, at pwede ito maagang matigil sa pamamagitan ng pag-bura ng listahan na burahin mo sana.

window.batchDeleteDelay = 100;

will lower the delete rate to 0.1 second.

Using configuration options with Fandom Developers Wiki scripts

The instructions on this page describe how to use configuration options with a script. Here on the Fandom Developers Wiki, many scripts provide optional configuration settings as a mean to alter or enhance the default behavior of the script. When installing configuration options in your JavaScript file, please note that they need to go above the import statement in order to work — unless the directions say otherwise. In case MediaWiki:ImportJS is used to load the scripts, it will be executed last.

Configuration options load too late, don't work
// 1. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

// 2. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;
Proper placement of configuration options
// 1. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;

// 2. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

It also enables the user to grab a whole category's contents and puts them into the text area ready for deletion. Note that the script will only load if the user has access to the delete right (content moderator, administrator, SOAP, staff, helper, wiki-specialist, or wiki-representative).

Advertisement