Fandom Developers Wiki
Advertisement

AjaxBatchDelete Dựa trên một bản thảo viết bởi Splarka trên Wikipedia, đoạn mã này đã được viết lại để dùng jQuery bởi Grunny và hoạt động trên cả nền Oasis và Monobook. Một phiên bản mới đã được viết ra bới KnazO, giới thiệu thêm nhiều chức năng hơn so với bản gốc.

Cài đặt[]

Cách dùng[]

Lựa chọn sử dung "Batch Delete" sẽ xuất hiện dưới "My Tool".

Để xóa một lô trang, chỉ cần cho tên trang vào (không phải đường dẫn của trang) vào bản mẫu, mỗi trang một dòng, và xóa chúng với một lí do. Đoạn mã sẽ dừng khi nó chạm đến một dòng trống. Việc có thể được chấm dứt sớm bằng cách tẩy trống danh sách các trang còn lại cần được xóa.

Bản 2 giới thiệu chức năng để bảo vệ trang sau khi xóa (không bắt buộc) cũng như tải một phương thức trên bất kì trang nào với tùy chọn chỉnh sửa tốc độ xóa/bảo vệ. Ví dụ như bạn muốn sửa tốc độ xóa 1 trang/1000 mili giây (1 giây), thêm cấu hình window.batchDeleteDelay trước khi nhập đoạn mã đó với số của bạn (format mili giây). Ví dụ, sử dụng:

window.batchDeleteDelay = 100;

sẽ tăng tốc độ xóa lên 0.1 giây.

Using configuration options with Fandom Developers Wiki scripts

The instructions on this page describe how to use configuration options with a script. Here on the Fandom Developers Wiki, many scripts provide optional configuration settings as a mean to alter or enhance the default behavior of the script. When installing configuration options in your JavaScript file, please note that they need to go above the import statement in order to work — unless the directions say otherwise. In case MediaWiki:ImportJS is used to load the scripts, it will be executed last.

Configuration options load too late, don't work
// 1. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

// 2. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;
Proper placement of configuration options
// 1. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;

// 2. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

It also enables the user to grab a whole category's contents and puts them into the text area ready for deletion. Note that the script will only load if the user has access to the delete right (content moderator, administrator, SOAP, staff, or wiki-specialist).

Advertisement