FANDOM


AjaxBatchUndelete, Splarka Vikipedi'de ve jQuery'yi Grunny ile kullanıldı. API üzerinden silinmeyen sayfaları listelemenizi sağlayan toplu geri alma formuna bir bağlantı sağlar. Bu komut, esasen, AjaxBatchDelete'in tersidir ve benzer şekilde çalışır. Nerfmaster8 ve Noreplyz AjaxBatchDelete uygulamasının ikinci sürümünü kullanarak betiği güncelledi.

Kullanım

Toplu Silme betiğini kullanma seçeneği "Araçlarım" menünüzün altında görünecektir. Bir toplu sayfa sırasını silmek için, sayfa adlarını (sayfa bağlatıları değil) forma, her birini yeni bir satıra ekleyin ve onları belirli bir nedenden geri almak için devam edin. Komut boş bir satıra ulaştığında duracak ve silinmemiş kalan sayfaların listesini boşaltarak erken sonlandırılabilir.

Kurulum

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+