FANDOM


Для таго, каб убачыць старонку Калі Вы шукалі скрыпт, які хутка выдаляе старонкі, прагледзіце AjaxDelete.
AjaxCommentDelete - гэта скрыпт, што дазваляе падаляць каментары, не пакідаючы старонку, на якой карыстач знаходзіцца ў дадзены момант. Да кожнага каментара дадаецца кнопка "Выдаліць з Ajax", пры націску на якую адкрываецца мадальнае акно, што пытаецца прычыну выдалення.

Installation

Configuration

Вы можаце наладзіць скрыпт для выдалення каментароў, не ўводзячы прычыну штораз. Для гэтага трэба ўставіць наступны код у свой common.js ці ў global.js:

window.AjaxCommentDeleteConfig = {
     fastDelete: «Прычына выдалення каментара. Вы можаце змяніць гэты тэкст!»
};

Вышэйпрыведзены код падаецца ў якасці прыкладу канфігурацыі і не патрэбен для працы скрыпту.

Changelog

v1.0
Initial revision
v1.1
Added fastDelete configuration option.
v1.2
Better internationalization system
General reformatting
v1.3
Not using Wikia's code bindings anymore.
Changed i18n system to use I18n-js library instead of the non-standardized system.
Moved to Dev Wiki.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+