FANDOM


Для того, щоб побачити сторінку Якщо Ви шукали скрипт, який швидко видаляє сторінки, перегляньте AjaxDelete.
AjaxCommentDelete — це скрипт, який дозволяє видаляти коментарі, не покидаючи сторінку, на якій користувач знаходиться в даний момент. До кожного коментарю додається кнопка "Видалити з Ajax", при натисканні на яку відкривається модальне вікно, запитуюче причину видалення.

Встановлення

Налаштування

Ви можете налаштувати скрипт, аби видаляти коментарі без введення причини щоразу, вставивши наступний код в свій common.js або в global.js:

window.AjaxCommentDeleteConfig = {
    fastDelete: "Причина для видалення коментаря. Ви можете змінити цей текст!"
};

Changelog

v1.0
Initial revision
v1.1
Added fastDelete configuration option.
v1.2
Better internationalization system
General reformatting
v1.3
Not using Wikia's code bindings anymore.
Changed i18n system to use I18n-js library instead of the non-standardized system.
Moved to Dev Wiki.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+