Fandom Developers Wiki
Advertisement

AjaxDelete umożliwia ci usuwanie i odtwarzanie stron bez opuszczania strony na której jesteś, poprzez wywoływanie okna dialogowego usuwania po kliknięciu linku do usuwania lub odtwarzania strony.

Uwaga: Okno dialogowe nie zostanie otwarte jeśli podczas wchodzenia w link trzymał będziesz przycisk Ctrl lub ⇧ Shift na klawiaturze. Ma to umożliwić administratorom dostęp do standardowych stron usuwania i odtwarzania.

Używanie[]

Okno usuwania pojawia się po kliknięciu dowolnego linku zakończonego poleceniem ?action=delete, a jego używanie jest banalnie proste. Wybierz jeden z domyślnych powodów usuwania/odtwarzania, bądź wprowadź własny. Możesz podać dwa powody, główny i swój własny, opis usuwanie przybierze wtedy następującą formę: <główny powód>: <dalszy, niestandardowy powód>. Możesz zaznaczyć pole „Obserwuj tę stronę”, jeśli chcesz śledzić artykuł, a następnie kliknij „Usuń”, aby go usunąć, lub „Anuluj”, aby zamknąć okno.

W przypadku odtwarzania strony pojawi się wyskakujące okienko proszące o podanie powodu odtwarzania wersji. Kliknięcie „Odtwórz” przywróci stronę, a „Anuluj” zamknie okno.

Konfiguracja[]

Wszystkie niestandardowe zmienne konfiguracji można edytować używając obiektu window.AjaxDelete.

Aby ustawić własne powody usuwania, musisz dodać obiekt window.AjaxDelete.deleteReasons w następującej składni 'tekst wyświetlany na wyjściu': 'tekst w oknie',. Jeśli chcesz modyfikować powody dla obrazów, użyj obiektu window.AjaxDelete.imageDeleteReasons z tą samą składnią.

Pole wyboru „Obserwuj tę stronę” domyślnie zawsze jest zaznaczone. Możesz to zmienić ustawiając wartość dla window.AjaxDelete.autoCheckWatch na false.

Oprócz tego, skrypt wprowadza również okno do odtwarzania usuniętych stron. Jeśli nie chcesz aby się ono wyświetlało po prostu zmień ustaw wartość window.AjaxDelete.noUndelete na true.

Przykładowa konfiguracja:

window.AjaxDelete = {
  deleteReasons: {
    '[[w:pl:Pomoc:Wandalizm|Wandalizm]]': 'Wandalizm',
    '[[w:pl:Pomoc:Spam|Spam]]': 'Spam',
    'Oznaczony do ekspresowej kasacji': 'Ek',
    'Pusta strona': 'Pusta',
    'Na prośbę autora': 'Na prośbę autora',
    'Nieistotny dla tematu wiki': 'Nieistotny',
    'Failed to comply with the [[Project:Manual of Style|manual of style]] for over 6 months': 'MoS'
  },
  imageDeleteReasons: {
    'Obraźliwy': 'Obraźliwy',
    'Nieodpowiedni': 'Nieodpowiedni',
    'Atakujący': 'Atakujący',
    'Czyszczenie nieużywanych plików': 'Nieuzywany',
    'Naruszenie praw autorskich': 'Prawa autorskie',
    'Na prośbę autora': 'Na prośbę autora'
  },
  autoCheckWatch: false,
  noUndelete: true,
  reload: true
};

Using configuration options with Fandom Developers Wiki scripts

The instructions on this page describe how to use configuration options with a script. Here on the Fandom Developers Wiki, many scripts provide optional configuration settings as a mean to alter or enhance the default behavior of the script. When installing configuration options in your JavaScript file, please note that they need to go above the import statement in order to work — unless the directions say otherwise. In case MediaWiki:ImportJS is used to load the scripts, it will be executed last.

Configuration options load too late, don't work
// 1. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

// 2. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;
Proper placement of configuration options
// 1. AjaxRC configuration option
window.ajaxRefresh = 30000;

// 2. AjaxRC import statement
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxRC.js'
  ]
});

Wszystkie domyślne wartości w menu są pobierane z ich stron w przestrzeni MediaWiki (tj. MediaWiki:Deletereason-dropdown i MediaWiki:Filedelete-reason-dropdown)

Advertisement