AjaxEdit pozwala użytkownik na modyfikowanie stron bez otwierania edytora. Odtwarza większość funkcji edytora źródłowego, dodając jednocześnie kilka nowych narzędzi i opcji konfiguracji. Skrypt nie został stworzony aby zastąpić edytor, a jedynie go uzupełnić. Normalny edytor jest lepszy dla większości użytkowników podczas większych edycji, gdy AjaxEdit przydaje się podczas szybkich modyfikacji.

Instalacja

Dostosowywanie

Skrypt posiada 12 opcji konfiguracji, żadna z nich nie jest obowiązkowa i wszystkie znajdują się w obiekcie window.AjaxEdit.

Nazwa Opis Wartość domyślna Typ
minor Domyślne zaznaczenie drobnej edycji Preferencje Prawda/fałsz
reloadContent Ponownie pobiera źródło strony podczas powrotu do AjaxEdit. false Prawda/fałsz
restart Nie zapisuj zmian podczas chwilowego opuszczania AjaxEdit. false Prawda/fałsz
watchlist Zmiana listy obserwowanych podczas edycji. Preferencje Tekst
hideRail Ukryj prawy panel podczas edycji. false Prawda/fałsz
height Wysokość pola edycji. 500px Tekst
replaceGlobal Zaznacz pole globalnego wyszukiwania w funkcji znajdź i zamień. true Prawda/fałsz
replaceCase Zaznacz pole rozróżniania wielkości liter w funkcji znajdź i zamień. false Prawda/fałsz
replaceRegex Zaznacz pole używania wyrażenia regularnego w funkcji znajdź i zamień. false Prawda/fałsz
summaries Dodaj rozwijaną listę z domyślnymi opisami edycji. false Obiekt
summaryNotice Dodaj [AjaxEdit] na początku opisu edycji. false Prawda/fałsz
buttons Dodaj niestandardowe przyciski edycyjne. false Tablica lub tekst
reload Actually reload the page. false Prawda/fałsz

Opisy

Aby dodać najczęściej używane opisy edycji, podobne do Standard Edit Summary, dodaj obiekt gdzie kluczem jest nazwa a wartością właściwa zawartość opisu edycji. Na przykład, Spam: [[w:pl:Pomoc:Spam|Spam]] doda opcję gdzie tekstem jest Spam, a wartością właściwą [[w:Help:Spam|Spam]].

Przyciski

Istnieją dwie opcje by dodać niestandardowe przyciski edycyjne. Jeżeli użyjesz opcji 'defaults', w edytorze znajdą się niektóre przyciski o podobnym działaniu do tych z edytora źródłowego. Możesz również skonfigurować niestandardowe przyciski w poniższym formacie.

window.AjaxEdit = {
  buttons: [
    {
      label: 'Hi',// required - button text
      open: 'Hi',// optional - before text
      middle: 'Hi',// optional - middle text that replaces selected text
      close: 'Hi'// optional - after text
    }
  ]
};

Domyślne

Poniżej znajduje się domyślna konfiguracja.

window.AjaxEdit = {
  minor: mw.user.options.get('minordefault') === '1',
  reloadContent: false,
  restart: false,
  watchlist: 'preferences',
  hideRail: false,
  height: '500px',
  replaceGlobal: true,
  replaceCase: false,
  replaceRegex: false,
  summaries: false,
  summaryNotice: false,
  buttons: false,
  reload: false
}

Używanie

Ten skrypt dodaje link do rozwijanego menu akcji edycyjnych, który po kliknięciu ukrywa treść artykułu i otwiera panel z polem edycyjnym oraz przyciskami do wykonywania różnych operacji. Przyciski zostały opisane poniżej:

 • Cofnij: ukrywa edytor i ponownie pokazuje artykuł, jednak zapisuje twoje zmiany. (opcjonalnie)
 • Restart: wycofuje wszystkie twoje zmiany.
 • Publikuj: zapisuje edycję i odświeża stronę.
 • Różn.: otwiera okno pokazujące zmiany których dokonano.
 • Podgląd: otwiera okno pokazujące podgląd strony po dokonaniu zmian.
 • Znajdź i zamień: otwiera okno do znajdywania i zamieniania treści wewnątrz pola edycyjnego.

Atrybucja

Ten skrypt zawiera kod oparty na następujących skryptach.

Skrypt używa również fragmentów kodu autorstwa Dorumina.

Changelog

v1.0 — March 5, 2019
TheGoldenPatrik1: Initial revision
v1.1 — March 7, 2019
TheGoldenPatrik1: Don't reload, just refresh when publishing
v1.2 — April 10, 2019
TheGoldenPatrik1 and Puxlit: Numerous bugfixes and added functionality
v1.3 — May 20, 2019
TheGoldenPatrik1 and Ursuul: Full mobile support
v1.4 — November 12, 2019
TheGoldenPatrik1 and KhangND: Add section editing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.