FANDOM


İfadelerdeki bir değişiklik MediaWiki:Emoticons içindeki dosya bağlantılarını tetiklediğinde ya da ifadeler yapıldığında, güncellenmiş sürümünü görüntülemek için sohbeti yenilemeniz gerekir. AjaxEmoticons, sohbetleri yenilemeden ifadeler için güncellenmiş bir sürüm elde etmenizi sağlar.

Kurulum

İfadeleri Özelleştirme Sıklık İsteği

Varsayılan olarak, tarayıcınız her 30 saniyede bir MediaWiki:Emoticons sürümünün güncellemesini ister. Başka bir özel zaman kullanmak için, importScriptPage üzerinden önce satırını ekleyin:

window.ajaxEmoticonsInterval = someNumber;

Ve someNumber yerine, her istek arasındaki zaman boşluğunu temsil eden bir sayı girin (milisaniye cinsinden, örneğin 1000, 1 saniyeye eşittir).
Bu örnekte, komut dosyası içe aktarılır ve her güncelleme arasındaki zaman aralığı 45 saniyedir:

window.ajaxEmoticonsInterval = 45000;
importArticles({
    type: 'script',
    articles: [
        'u:dev:MediaWiki:AjaxEmoticons/code.js',
    ]
});

Özel teşekkür

Kaynaklar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+