FANDOM


AjaxPatrol ператварае спасылкі для патрулявання правак і новых старонак з дапамогай Ajax такім чынам, што для выканання патрулявання не патрабуецца пакідаць бягучую старонку. Заснаваны на гэтым скрыпце, які, у сваю чаргу, заснаваны на гэтым.

Installation

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+