FANDOM


AjaxPatrol перетворює посилання для патрулювання редагувань та нових сторінок з допомогою Ajax таким чином, що для виконання патрулювання не потрібно залишати поточну сторінку. Заснований на цьому скрипті, який, у свою чергу, заснований на цьому.

Встановлення

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+