FANDOM


AjaxRC — це скрипт для просунутого автоматичного оновлення останніх змін та списку спостереження. Він заснований на оригінальному скрипті з WoWWiki.

Встановлення

Що він робить

  • Код додає прапорець-галочку у верхній частині Спеціальна:RecentChanges поруч із заголовком.
  • За допомогою цього пункту встановлюється файл cookie (окремий для кожної вікі) і починається оновлення списку.
  • Оновлення відбувається тихо кожні 60 секунд без повного перезавантаження сторінки.

Налаштування

JS

Існує кілька варіантів налаштування:

Функція Параметр Опис Значення за замовчуванням
Сторінки window.ajaxPages Сторінки, які автоматично оновлюються []
Значок індикатора window.ajaxSpecialPages Індикатор прогресу ['Recentchanges']
Час оновлення window.ajaxIndicator Інтервал, за який сторінка автоматично оновлюється ajax.gif
Refresh time window.ajaxRefresh Interval in which the page is automatically refreshed 60000 (60 seconds)
Display text window.AjaxRCRefreshText
Deprecated; please override the message ajaxrc-refresh-text instead
Text displayed beside the checkbox on the page "Auto-refresh"
Hover text window.AjaxRCRefreshHoverText
Deprecated; please override the message ajaxrc-refresh-hover instead}
Text displayed when hovering over the display text "Automatically refresh the page"

Якщо у вас підключені функції, які змінюють завантажений вміст, вони не працюватимуть після першого оновлення, якщо ви не запустите їх знову після завантаження вмісту сторінки. Ви можете зробити це, додавши їх до змінної ajaxCallAgain, наприклад, отак:

window.ajaxCallAgain = window.ajaxCallAgain || [];
window.ajaxCallAgain.push(function1, function2, function3);

Приклад налаштування

window.ajaxPages = ["Some Frequently Updated Page"];
window.ajaxSpecialPages = ["Recentchanges", "WikiActivity", "Watchlist", "Log", "Contributions"];
window.ajaxIndicator = 'https://images.wikia.nocookie.net/software/images/a/a9/Indicator.gif';
window.ajaxRefresh = 30000;
$.extend(true, window, {dev: {i18n: {overrides: {AjaxRC: {
    'ajaxrc-refresh-text': 'AJAX',
    'ajaxrc-refresh-hover': 'Enable page auto-refresh',
}}}}});

Using configuration options with Fandom Developers Wiki scripts

The instructions on this page describe how to use configuration options with a script. Here on the Fandom Developers Wiki, many scripts provide optional configuration settings as a mean to alter or enhance the default behavior of the script. When installing configuration options in your JavaScript file, please note that they need to go above the import statement in order to work — unless the directions say otherwise. In case MediaWiki:ImportJS is used to load the scripts, it will be executed last.

Configuration options load too late, don't work
// 1. AjaxRC import statement
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
// 2. AjaxRC configuration option
var ajaxRefresh = 30000;
Proper placement of configuration options
// 1. AjaxRC configuration option
var ajaxRefresh = 30000;
 
// 2. AjaxRC import statement
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');

Див. також

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+