FANDOM


AjaxRename, sayfanın düzenleme açılır menüsüne bir Ajax Yeniden Adlandırma düğmesi ekler. Bu, kullanıcının Özel:SayfaTaşı yüklemek zorunda kalmadan bir sayfayı hızlı bir şekilde yeniden adlandırmasına izin verir.

getMsg

Gelecek güncellemeler

  • Yeniden adlandırma istemi bir modal yapın ve kullanıcıya daha hareketli seçenekler verilme (tartışma sayfasını taşıyın, yönlendirmeyi bırakın, vb.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+