FANDOM


AjaxThreadDelete eklentisi, insanların konuları kaldırmak/kapatmak yerine tamamen silmelerini sağlar. v1.2'den itibaren, silmeden önce ipliği görüntülemek zorunda kalmadan doğrudan forum panosundan ipliği silmeye izin verebilir.

Kurulum

Yapılandırma

İki yapılandırma seçeneği vardır:

Seçenek Konum Açıklama Varsayılan
Hızlı silme AjaxThreadDeleteConfig.fastDelete Silme istemi olmadan silmeleri etkinleştirmek için true olarak ayarlayın. Bilinmiyor
Varsayılan sebep AjaxThreadDeleteConfig.reason Tartışma silme nedeni. Sebep tüm silme işlemlerinde görünmeyebilir. "Silme işlemi AjaxThreadDelete" üzerinden kendi dilinizde gerçekleştirir}

Bu AjaxThreadDelete’in örnek bir yapılandırmasıdır:

window.AjaxThreadDeleteConfig = {
    fastDelete: true,
    reason: 'Yorum silme'
};

Bu yapılandırma, komutun düzgün çalışması için gerekli değil.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+