FANDOM


AjaxThreadDelete - це скрипт, який дозволяє користувачам повністю прати теми, а не закривати/видаляти їх.

Налаштування

В цьому сценарії існує декілька конфігурацій налаштувань:

Налаштування Місцерозташування Опис За замовчуванням
Швидке видалення AjaxThreadDeleteConfig.fastDelete Дає можливість видаляти теми без відкриття модального вікна undefined
Причина за замовчуванням AjaxThreadDeleteConfig.reason Причина видалення теми. Врахуйте, що вона може не відображатися у всіх темах. "Deletion executed through w:c:dev:AjaxThreadDelete/AjaxThreadDelete"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+