FANDOM


AjaxThreadUnfollow дае магчымасць перастаць сачыць за тэмай, заціснуўшы Shift і клікнуўшы па тэме, якую вы не хочаце асочваць. Дадзены скрыпт не выдаліць тэму з блока апавяшчэнняў, але вам перастануць паступаць апавяшчэнні пра новыя паведамленні і апавяшчэнні па электроннай пошце (калі яны ўлучаны) у паказанай тэме.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+