FANDOM


AjaxThreadUnfollow дає можливість перестати слідкувати за темою, затиснувши Shift і клацнувши по темі, яку ви не хочете відслідковувати. Даний скрипт не видалить тему з блоку повідомлень, але вам перестануть надходити сповіщення про нові повідомлення та сповіщення по електронній пошті (якщо вони включені) у зазначеній темі.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+