FANDOM


AjaxUndo, sayfa geçmişindeki normal geri alma bağlantısının yanına bir Ajax geri alma bağlantısı ekler ve farklılık gösterir. Bu, düzenlemeyi görüntülemek ve manüel olarak kaydetmek zorunda kalmadan seçilen düzenlemeyi geri alır.

Kurulum

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+