FANDOM


AjaxUndo додає посилання AJAX-скасування поруч із звичайним посиланням скасування в історії сторінок і відмінностях. Це скасовує вибрану версію без необхідності перегляду і ручного збереження редагування.

Встановлення

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+