FANDOM


AnchoredRollback дозволяє виконувати відкати без переходу на інші сторінки. Це особливо корисно, коли декілька редагувань відкочуються, наприклад, на сторінці вкладу користувача або свіжих редагувань, зменшуючи необхідність використання утомливих обхідних рішень, таких як відкриття в новій вкладці.

Цей скрипт сумісний з AjaxRC.

Встановлення

Ви можете додати опціональну конфігурацію перед імпортом скрипта, який позначає всі ваші відкати як редагування бота, якщо вони будуть зроблені з правами адміністратора. Це можна зробити, додавши anchoredRollbackBot = true; перед імпортом, як показано нижче.

Користувачі зі статусом бота робитимуть редагування, позначені як редагування бота, за замовчуванням, незалежно від того, добавлено конфігурацію чи ні.

Using configuration options with Fandom Developers Wiki scripts

The instructions on this page describe how to use configuration options with a script. Here on the Fandom Developers Wiki, many scripts provide optional configuration settings as a mean to alter or enhance the default behavior of the script. When installing configuration options in your JavaScript file, please note that they need to go above the import statement in order to work — unless the directions say otherwise. In case MediaWiki:ImportJS is used to load the scripts, it will be executed last.

Configuration options load too late, don't work
// 1. AjaxRC import statement
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
// 2. AjaxRC configuration option
var ajaxRefresh = 30000;
Proper placement of configuration options
// 1. AjaxRC configuration option
var ajaxRefresh = 30000;
 
// 2. AjaxRC import statement
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+