FANDOM


Bu makale, artık kullanılmayan bir sistem veya özellik hakkındadır.

Sayfa tarihsel nedenlerden dolayı korunur.

Sebep: Apester entegrasyonu için <apester> etiketi şu anda var.

ApesterIntegrator, Apester Anketlerini Wikia sayfalarına gömme yeteneği ekler.

Kullanım

  1. Aşağıdaki satırı viki sayfanızın MediaWiki:ImportJS sayfasına ekleyin:
dev:ApesterIntegrator/code.js
  1. Apester adresinde bir Anket oluşturun ve anketin benzersiz kodunu verilen çerçeve kodundan alın.
Örnek

<iframe src="//renderer.qmerce.com/interaction/57212135f070832f1031cb63" width="100%" height="458" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

  • Kod kalındır.
3.Şimdi, bu kodu kullanarak, aşağıdaki kodu sayfaya yerleştirin:
<span class="Apester" data-widget-id="57212135f070832f1031cb63" style="width: 100%; height: 350px;"></span>
Not
İstediğiniz herhangi bir yükseklik ve/veya genişliği seçebilirsiniz.

Zaten importArticles() kullanıyorsanız, aşağıdakileri makale listesine ekleyerek komut dosyasını içe aktarabilirsiniz.

"u:dev:ApesterIntegrator/code.js",

Demo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+