FANDOM


ArchivePoll, "Oy Ver"'in hemen ardından bulunan "Arşiv Yoklama" düğmesi ile anketleri arşivlemeye izin veren bir komut dosyasıdır.

Nasıl çalışır

Komut anket verilerini ve sonuçlarını toplar ve bunları arşiv sayfasına kaydeder. Kullanıcılar arşiv hedef sayfasını özelleştirebilir ve kaydetmeden önce anket sonuçlarını biçimlendirebilir.

Kurulum

Özelleştirme

window.ArchivePoll nesnesi özelleştirilebilir 3 seçenek içerir:

 • archive: Anket sonuçlarının kaydedileceği arşiv sayfasını değiştirin (varsayılan: Project:Archived Polls).
 • preformat: Kaydetmeden önce yoklama sonuçlarını biçimlendirmek için açılır pencereyi etkinleştirin/devre dışı bırakın (varsayılan: true)
 • format: Anket sonuçları için bir format önceden tanımlayın. Bağımsız Değişkenler (bunlar değişmez):
  • $question: Anket sorusu
  • $answer: Anket cevabı
  • $vote: Cevap oyu sayısı
  • $total: Toplam oy sayısı
  • $date: Anket oluşturma tarihi
  • $time: Anket yarattı zaman
window.ArchivePoll = {
  archive: 'Project:Archived Polls',
  preformat: true,
  format:
  '== $question ==\
  \n* $answer: $vote\
  \n: Total: $total\
  \n: Created: $date - $time'
}

Changelog

25 May, 2019
KhangND: Support format customization.
24 May, 2019
KhangND: Initial release.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+