FANDOM


ArticlePreview, bir okuyucunun yerel bir wiki bağlantısı üzerinde gezinerek içeriği görmesine izin veren bir eklentidir. Ayrıca sayfaya gitmek için "Daha Fazla Gör" bağlantısını da tıklayabilirsiniz. Not: Bu komut dosyası beta testinde olduğundan, herhangi bir zamanda değişebilir. Herhangi bir değişiklik yapmadan herkesin hoşuna gidebilir, ancak tahrif etmeyin.

Kurulum

Yapılacaklar

  • Önizleme modülünde bir düzenleme düğmesi ekleyin.
  • Modül için yapılandırmalara izin verin.
  • Modül için varsayılan renkleri ayarlayın.
  • Modülün kullanıcı arayüzünü güncelleyin.
  • CSS'yi güncelleyin.

Bilinen Hatalar

  • Fare bağlantıdan kaldırıldıktan sonra Önizleme kapanmaya devam ediyor.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+