FANDOM


AudioIntegrator, Fandom tarafından resmi olarak desteklenenler dışındaki kaynaklardan sayfalara barındırılan ses eklemek için kullanılan bir betikdir.

Kurulum

Kullanım

=== Myspace Myspace'den bir şarkı eklemek için bu kodu kullanın:

<span class="MyspaceMusic" data-widget-id="uptown-funk-96660174-107724914" style="width: 32em; height: 18em;"></span>

uptown-funk-96660174-107724914 yerine seçtiğiniz şarkı adını yazınız. === To add a song from Myspace, use this code:

<span class="MyspaceMusic" data-widget-id="uptown-funk-96660174-107724914" style="width: 32em; height: 18em;"></span>

Replacing uptown-funk-96660174-107724914 with the song title of your choice.

Vocaroo

Vocaroo'dan bir şarkı eklemek için bu kodu kullanın:

<span class="Vocaroo" data-widget-id="s0evesICnq9V" style="width: 32em; height: 18em;"></span>

S0evesICnq9V öğesini seçtiğiniz parça kimliği ile değiştirir.

Simplecast

<span class="Simplecast" data-widget-id="s0evesICnq9V" data-widget-dark="true"></span>
S0evesICnq9V öğesini seçtiğiniz parça kimliği ile değiştirir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+