FANDOM


BlinkingTabAlert OneTwoThreeFall'ın NewMessageCount komutunu Dorumin'in PrivateMessageAlert'de görülen yanıp sönen sekme işleviyle birleştirir. Ana bildirimi her yeni mesaj eklendiğinde, sekmenin başlığı, yanıp sönen bir efekti simüle etmek için standart belge başlığı ile ikinci bir başlık arasında geçiş yapacaktır.

Kullanıcılar, importArticles deyiminden önce customMessage değişkenini tanımlayarak ikinci başlığı istedikleri şekilde yapılandırabilir. Varsayılan ikinci başlık "X Yeni Mesajlar!"

Kurulum

Özelleştirme

Kullanıcılar, yanıp sönen ikinci mesajı, customMessage.message özellik dizgisinin bir yerinde, $1 ileti besleme sayacını içermeleri koşuluyla, diledikleri zaman özelleştirebilirler. customMessage değişkeni importArticles deyiminden önce tanımlanmalıdır.

var customMessage = {
    message: '$1 example custom message'
};

Changelog

  • v1.0, 18-9-16 - Initial commit
  • v1.1, 19-9-16 - User-configurable message option added
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+