FANDOM


CategoryIcon додає іконки до посилань на сторінках категорій, де ім’я зображення — посилання. Додані зображення за замовчуванням мають клас «cicon-image».

Встановлення

Імпортуєте декілька скриптів? Цей швидкий посібник показує, як об'єднати імпорт.
 • Для локального використання вікі адміністратор може вставити в сторінку MediaWiki:ImportJS рядок нижче.
dev:CategoryIcon/code.js
 • Для персонального використання потрібно на сторінку global.js (для глобального використання) або common.js (для використання на одній вікі) вставити код нижче.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:CategoryIcon/code.js',
  ]
});

Налаштування

Параметри іконок можна регулювати зміною за допомогою CSS:

.cicon-image {
  width: 45px;
}
Параметри скрипта
доступні через window.fng.cicon:
опція — значення за замовчуванням — можливі значення
опис
debug — false — true/false
виводити налагоджувальну інформацію в консоль
restrict — true true/false
скрипт буде працювати тільки в просторі категорія:
ext — .png — рядок
розширення файлу
cls — cicon-image — рядок
клас доданих іконок
scale — /scale-to-width-down/50 — рядок
додати запит на змінення розміру зображення (економить трафік); остання частина (50) — розмір в пікселях; використовуйте scale="", аби розмір не змінювався
iprepend — "" — рядок
додати текст в початок імені картинки; результат: рядок+ім'я+розширення
iappend — "" — рядок
додати текст в кінець імені картинки; результат: ім'я+рядок+розширення
tprepend — "" — рядок
додати текст (span з класом «cicon-prepend») перед іконою; результат: рядок<img ...>
tappend — "" — рядок
додати текст (span з класом «cicon-append») після іконки; результат: <img ...>рядок

Приклад

//створити об'єкт опцій
window.fng = $.extend(window.fng, {cicon:{}});
//задати розширення .svg
window.fng.cicon.ext = '.svg';
//додати 'Map ' до імен картинок ('Map Earth' тощо)
window.fng.cicon.iprepend = 'Map ';
//запит на зміну розміру до 50px
window.fng.cicon.scale = '/scale-to-width-down/50';

З цими налаштуваннями скрипт шукатиме зображення з іменами «Map посилання.svg», де «посилання» — це текст посилання, а потім додаватиме їх до посилань.

Примітки

 • Подвійні перенаправлення не обробляються.
 • Скрипт не задає стилі. Використовуйте зазначені вище класи для зміни параметрів зображень та тексту.
 • Опції мають бути десь у common/wikia.js. Сам скрипт краще імпортувати через ImportJS.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+