FANDOM


CategoryQuickRemove дадае кнопку для хуткага выдалення катэгорый, якія дададзены ў выточным кодзе старонкі.

Выкарыстанне

Навядзіце мыш на імя катэгорыі (ніжні блок катэгорый), націсніце кнопку x, якая знаходзіцца ў верхнім правым куце, потым націсніце кнопку пацверджання. У вас будзе 10с, каб паспець гэта зрабіць.

Усталёўка

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+