FANDOM


CategoryQuickRemove, doğrudan sayfa içeriğine eklenen bir kategoriyi hızlıca kaldırmak için bir düğme ekler.

Kullanım

Fareyi kategori adının üzerine getirin (sayfanın altında), sağ üst köşesindeki x düğmesini tıklayın, ardından onaylamak için düğmesine tıklayın. Bu mini oyunu kazanmak için sadece 10 dakikanız olacak.

Kurulum

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+