FANDOM


CategoryRenameAuto-Update, kategorinin sayfasını yeni bir isme taşıyarak ve bu kategorideki tüm sayfaları yenisine otomatik olarak geçirerek yeniden adlandırmak için kullanılabilir. Wikinin tamamındaki bağlantı. Komut, herhangi bir kategori sayfasındaki 'Düzenle' açılır menüsüne 'Yeniden adlandır' düğmesini ekler ve kategori yeniden adlandırma biçimine yönlendirilir. Bu komutu kullanırken Viki Etkinliği spam yapabileceği için bot bayrağına sahip olmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu komut dosyası bir Gadget olarak kullanıldığında en iyi şekilde çalışır, ancak yine de kişisel veya wiki çapında JS'de kullanılabilir.

Kurulum

Gerekenler

Bu, kategorilerin yeniden adlandırılmasını içeren bir bakım komutudur. Bu komutun yarı otomatik düzenleme olduğu kabul edilir. Bu komutu, önce vikinizin otomatik düzenleme ile ilgili politikalarını gözden geçirmeden ve gerekli onayları ve/veya kullanıcı haklarını almadan kullanmayın.

Çevirmeler

Çeviriler eklemek için, dil kodunuzu MediaWiki:CategoryRenameAuto-update/code.js içindeki desteklenen dillere ekleyin ve bu sayfanın dil kodunuzdan sonra adlandırılmış bir alt sayfasını yapın: ör. MediaWiki:CategoryRenameAuto-update/tr.js.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+