FANDOM


ChatAnnouncements, sohbette anons yapmanızı sağlar. Varsayılan olarak yalnızca sohbet moderatörleri ve daha üstü duyuru gönderebilir, ancak herkesin yapmasına izin vermek için site genelinde içe aktarma seviyesinin üzerinde bir değişken ayarlayabilirsiniz.

NOT: Wikinin MediaWiki:Chat.js sayfasında içe aktarılmalıdır, yoksa site genelinde çalışmaz.

Kurulum

Komut dosyasını herkes için kullanılabilir hale getirmek istiyorsanız, import ifadesinin üstüne şunu ekleyin:

window.chatAnnouncementsAll = true;

/sendannouncement kullanıldığında komutu ileti yazarını göstermemesini istiyorsanız, import ifadesinin üstüne şunu ekleyin:

window.chatAnnouncementsAnonymous = true;

Kullanım

Bir duyuru göndermek için, /announce veya /sendannouncement ile başlayan ve ardından duyuru içerikleriyle başlayan sohbete bir mesaj gönderin. Anonim duyurular yalnızca /sendannouncement kullanıldığında çalışır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+