FANDOM


ChatBanMessage, bir sohbet yöneticisinin bir kullanıcıya sohbet yasağı hakkında otomatik olarak mesaj göndermesini sağlayan bir sohbet uzantısıdır.

Kurulum

Yapılandırma

Komut dosyasını yapılandırma, window.chatBanMessage değişkeni ile kolayca yapılabilir. Her zaman komut yapılandırmalarını importArticles ifadesinin üstüne yerleştirmeyi unutmayın.

window.chatBanMessage = {
    title: 'Sohbet Yasağı', // Mesajın başlığı
    body: 'Sohbetten yasaklandınız. Yasağın $1 sona erecek ve yasağınızın nedeni $2' // Mesajın gövdesi, '$1' yasağın sona ermesi ve '$2' yasağın nedeni
};
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+