FANDOM


ChatLogger, sohbeti bir wiki sayfasına kaydetmek için kullanılabilecek bir komut dosyasıdır

Kullanım

Komut dosyası, sohbet yenilendikten sonra alınan tüm mesajları günlüğe kaydeder. Sağ üst araç çubuğundaki düğmeyi tıkladıktan sonra, kaydedilen günlüğü Project:Sohbet/Günlük/< geçerli tarih> adlı bir sayfaya koyacak ve sohbeti yenileyecektir. Aynı zamanda her saat aynı eylemi (sohbeti kaydet ve yenile) veya logInterval değişkeninde belirtilen milisaniye miktarını otomatik olarak yürütür. Örneğin, komut dosyasının her dakika sohbeti günlüğe kaydetmesini istiyorsanız,

window.logInterval = 60000;

JavaScript'inizdeki ChatLogger içe aktarma ifadesinin üstündeki.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+