FANDOM


ChatThemes, demiryolunun altındaki sohbet sırasında tema değiştirmek için bir düğme ekler.

Kurulum

Kişileştirme

Bu komut dosyası, temalar için adlar ve sınıflar içeren bir liste gerektirir, varsayılan olarak komut dosyası bir kabus teması içerir. Bir sonraki örneği izleyerek özelleştirebilirsiniz:

window.ChatThemes = {
  themes: [
      mytheme1 = {
        name: 'Tema tasarımım 1',
        class: 'mytheme1'
      },
      mytheme2 = {
        name: 'Tema tasarımım 2',
        class: 'mytheme2'
      }
  ]
}

JSON gibi görünüyor.

Class, tanımladığınız listenin sırasını takiben .ChatWindow (body class) eklenecektir.

CSS

Sınıfa beden sınıfına enjekte edildikten sonra, enjekte edilen sınıfı izleyen sohbeti özelleştirebilirsiniz, örneğin:

/* Varsayılam tema */
.ChatWindow {
  background: #600;
}
 
/* Tema tasarımım 1 */
.ChatWindow.mytheme1 {
  background: #060;
}
 
/* Tema tasarımım 2 */
.ChatWindow.mytheme2 {
  background: #006;
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+