FANDOM


ChatThemes додає кнопку у нижню частину правої колонки для зміни тим в чаті.

Встановлення

Налаштування

Для цього скрипта потрібно список назв класів для тем, за замовчуванням скрипт включає тему нічного режиму. Ви можете налаштувати скрипт таким чином:

window.ChatThemes = {
  themes: [
      mytheme1 = {
        name: 'My theme 1',
        class: 'mytheme1'
      },
      mytheme2 = {
        name: 'My theme 2',
        class: 'mytheme2'
      }
  ]
}

Схоже на JSON.

Клас буде включено в .ChatWindow (основний клас) в тому порядку списку, який ви визначите.

CSS

Після введення класу в основний клас ви можете налаштувати чат з допомогою вказаного класу, наприклад:

/* Тема за замовчуванням */
.ChatWindow {
  background: #600;
}
 
/* Моя тема 1 */
.ChatWindow.mytheme1 {
  background: #060;
}
 
/* Моя тема 2 */
.ChatWindow.mytheme2 {
  background: #006;
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+