FANDOM


CollapseMessage згортає довгі повідомлення. Довжина визначається по висоті повідомлення. Полегшена (тільки стилі) версія: CollapseMessageCSS.

Налаштування

Доступні через window.fng.ens . Використовуйте наступний рядок, щоб створити налаштування: $.extend(true, window.fng = (window.fng || {}), {ens: {}});

height
бажана висота повідомлення, в пікселях; за замовчуванням: 70. Приклад: window.fng.ens.height = 100;
languages
додаткові мови; ви можете перевизначити вже існуючі. Приклад: window.fng.ens.languages = {en: {more: 'expand', less: 'collapse'}};
selector
селектор повідомлень; за замовчуванням: '.msg-body, .article-comm-text'. Приклад: window.fng.ens.selector = '.msg-body';

Встановлення

Імпортуєте декілька скриптів? Цей швидкий посібник показує, як об'єднати імпорт.
 • Для локального використання вікі адміністратор може вставити в сторінку MediaWiki:ImportJS рядок нижче.
dev:CollapseMessage.js
 • Для персонального використання потрібно на сторінку global.js (для глобального використання) або common.js (для використання на одній вікі) вставити код нижче.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:CollapseMessage.js',
  ]
});

Приклад

Повідомлення.
 1. рядок №1
 2. рядок №2
 3. рядок №3
 4. рядок №4
 5. рядок №5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+