FANDOM


Кнопка папярэдняга прагляду для каментароў.

Выкарыстанне

Няма нейкіх адменных умоў выкарыстання скрыпту.

Прыярытэт моў: uselang (url -> налады скрыпту) -> wgContentLanguage -> en.

Канфігурацыя

Налады скрыпту дазваляюць: уключыць рэжым адладкі, выбраць мову і дадаць падтрымку новай мовы.

Стварэнне аб'екта налад (першы крок)
window.fng = $.extend(true, window.fng, {cp: (window.fng || {}).cp || {} });
Улучэнне рэжыму адладкі
window.fng.cp.debug = true; Гэты рэжым таксама можа быць улучаны заданнем параметра debug. Прыклад: /wiki/артыкул?debug=1
Выбар мовы
window.fng.cp.uselang = 'lang'; Дзе lang - гэта код мовы (en, be і г.д.) Па змаўчанні выкарыстоўваецца мова кантэнту (гл. прыярытэт моў вышэй) з en у якасці запаснога варыянту. Параметр uselang мае перавага. Прыклад: /wiki/артыкул?uselang=en - будзе выкарыстоўвацца ангельская мова незалежна ад налад.
Даданне мовы

window.fng.cp.lang = $.extend(true, {}, window.fng.cp.lang, {
    lang1: {preview: 'preview text', cancel: 'cancel text', publish: 'publish text'},
    lang2: {preview: 'preview text'}
});

Дзе lang1 і lang2 - коды моў (en, es і г.д.); preview text, cancel text і publish text - тэкст адпаведных кнопак. Можна дадаць кожную колькасць моў, падзеленых коскамі. Калі нейкія параметры будуць прапушчаны, то будзе скарыстаная запасная мова (гл. прыярытэт моў вышэй).

Нататка: можна таксама дадаць падтрымку новай мовы наўпрост у скрыпт. Можаце прапанаваць мову ці, пры наяўнасці навыкаў працы з js, дадаць яго самі.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+