FANDOM


Кнопка попереднього перегляду для коментарів.

Використання

Немає якихось особливих умов використання скрипта.
Пріоритет мов: uselang (url -> налаштування скрипта) -> wgContentLanguage -> en.

Конфігурація

Налаштування скрипта дозволяють: включити режим відладки, вибрати мову й додати підтримку нової мови.

Створення об'єкта налаштувань (перший крок)
window.fng = $.extend(true, window.fng, {cp: (window.fng || {}).cp || {} });
Включення режиму налагодження
window.fng.cp.debug = true; Цей режим також може бути включений завданням параметра debug. Приклад: /wiki/стаття?debug=1
Вибір мови
window.fng.cp.uselang = 'lang'; Де lang - це код мови (en, uk тощо). За замовчуванням використовується мова контенту (див. пріоритет мов вище) з en в якості запасного варіанту. Параметр uselang має перевагу. Приклад: /wiki/стаття?uselang=en - буде використана англійська мова незалежно від налаштувань.
Додавання мови

window.fng.cp.lang = $.extend(true, {}, window.fng.cp.lang, {
    lang1: {preview: 'preview text', cancel: 'cancel text', publish: 'publish text'},
    lang2: {preview: 'preview text'}
});

Де lang1 и lang2 - коди мов (en, es тощо); preview text, cancel text та publish text - текст відповідних кнопок. Можна додати будь-яку кількість мов, розділених комами. Якщо якісь параметри будуть пропущені, то буде використано запасну мову (див. пріоритет мов вище).

Примітка: можна також додати підтримку нової мови безпосередньо в скрипт. Можете запропонувати мову або, при наявності навичок роботи з js, додати її самі.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+