FANDOM


Bu komut şu anda Alpha testinde. İşlevseldir, ancak bilinen sorunlar olabilir veya özelliklerin bazıları eksik olabilir. Kullanım güvenli olmalıdır, ancak her şey ve nasıl çalıştığı ve nasıl göründüğü ile ilgili her şey her an ciddi şekilde değişebilir.

CreateNewArticle, kullanıcıların şunları tanımlamasına izin veren Special:CreatePage seçeneğine bir alternatiftir: başlık, özet ve metin makalede. Bu kullanıcıların “oluştur” düğmesine basmadan önce bir makaleye içerik eklemelerine olanak tanır.

Kurulum

Bilinen Bağlantılar

  • 'Özeti Düzenle' altındaki paragraf açıkça 'Makale Başlığı' ile aynı çizgide değildir.
  • Sizi 'oluştur!' tuşuna basarken yaratılmış olan makaleye götürmez.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+