FANDOM


Rozszerzenie DiscordIntegrator pozwala na umieszczenie widgetu Discorda w prawym panelu bądź w treści artykułu.

Instalacja

Konfiguracja

Włączanie widgetu

Widget może zostać włączony przez administratorów serwera poprzez jego ustawienia, w sekcji "Widget". By to zrobić, zaznacz pole "Enable Widget". Jeśli chcesz, by użytkownicy mogli połączyć się z serwerem poprzez widget, wybierz jakikolwiek kanał w sekcji "Zaproś na kanał".

UWAGA: ID serwera, które znajdziesz w sekcji "Widget", jest bardzo ważne przy instalacji widgetu na wiki, co zostało opisane poniżej.

Treść

Kiedy skrypt został zainstalowany według metody opisanej wyżej, możesz umieścić widget Discorda w treści artykułu. W tym celu musisz skopiować treść szablonu {{DiscordIntegrator}} na swoją wiki. Po tym zabiegu, możesz użyć szablonu np. tak:

{{DiscordIntegrator
| id = 246075715714416641
| theme = light
| width = 500px
| height = 500px
}}
If you see this, your JavaScript might be disabled or DiscordIntegrator plugin isn't working. If the latter, please contact a wiki administrator.

Jeśli chcesz użyć go w bardziej zaawansowany sposób, sprawdź dokumentację szablonu.

Prawy panel

DiscordIntegrator może być ustawiony w taki sposób, by dodawał widget Discorda do prawego panelu skórki Oasis poprzez edycję kilku stron MediaWiki. Nazwa każdej ze stron, związanych z konfiguracją skryptu, zaczyna się od MediaWiki:Custom-DiscordIntegrator-config-, po czym następuje nazwa konkretnej opcji. Dla przykładu, aby ustawić ID serwera, musisz zedytować MediaWiki:Custom-DiscordIntegrator-config-id.

Widget ten powinien pojawić się w prawym panelu wyłącznie wtedy, gdy w konfiguracji będzie ustawione poprawne ID serwera. Opcje konfiguracji widgetu w prawym panelu mają te same nazwy jak wtedy, kiedy w widgecie Discorda dodawanym w treści artykułu, poza niektórymi - dodatkowymi - parametrami:

Nazwa parametru Typ Opis Domyślna wartość
title Ciąg znaków Title of the module on the siderail (brak)
moduleHeight Ciąg znaków Height of the module in the siderail 500px
text Ciąg znaków Tekst nad widgetem (brak)

Przykład widgetu jest widoczny w prawym panelu tej strony.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zmienić kolory widgetu?
Aktualnie nie. Widget Discorda jest elementem typu iframe, w którym style nie mogą zostać zmienione.
Widget ładuje się nieskończenie długo
To oznacza, że nie włączyłeś widgetu w ustawieniach serwera.
Podążaj za instrukcjami w sekcji Włączanie widgetu, a następnie odśwież stronę.
Czasami trzeba zaczekać chwilę, zanim skrypt zadziała.
Czy ID serwera jest potrzebne do działania widgetu w prawym panelu?
Tak. Jeżeli ID nie zostanie podane, nic się nie wyświetli.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+