FANDOM


Discussions Feed dodaje nową stronę specjalną Specjalna:DiscussionsFeed. Umożliwia ona przeglądanie widoku nowych postów w dyskusjach, który wygląda jak Specjalna:Ostatnie zmiany. Logi zawierają linki do odpowiednich postów w duskusjach, a także linki do profilów użytkowników i opcję szybkiego blokowania, jeżeli przeglądający ma uprawnienia do blokowania. Logi są aktualizowane co dwie minuty.

Instalacja

Motyw (opcjonalne)

Instalacja jest opcjonalna, domyślnie strona specjalna będzie miała motyw taki, jak wiki, na której się znajduje. Dodanie motywu sprawi, że czytanie strony specjalnej będzie nieco łatwiejsze.

Nie jest zalecane dodawanie jednego z motywów do swojego globalnego CSS, ponieważ będziesz odwiedzać wikie z zarówno jasnym, jak i ciemnym motywem. Aby zainstalować ten motyw na swojej wiki, po prostu dodaj następującą linijkę @import do MediaWiki:Common.css na swojej wiki (Pamiętaj, że reguły importowania muszą być umieszczanie na samym początku strony, przed jakimikolwiek innymi regułami, w innym wypadku nie będą działać). Motyw tylko ulepszy motyw występujący na danej wiki, ale go nie nadpisze. To oznacza, że instalacja jasnego motywu na ciemnej wiki lub na odwrót poskutkuje stroną, którą bardzo trudno odczytać.

Jasny motyw: (example)

Ciemny motyw: (example)

Stylizowanie

Każdy wpis ma swój własny paragraf, który można stylizować. Wszystkie elementy tekstu w danym paragrafie mają swoje własne klasy do stylizowania:

 • df-entry Linijka w logach.
 • df-date Znacznik czasu posta.
 • df-content Zawartość posta w formie tekstu otwartego.
 • df-user Użytkownik, który wstawił posta.
 • df-category Kategoria, w której jest post.
 • df-block Link do Specjalna:Blokuj (widoczny tylko dla przeglądających z uprawnieniami do blokowania).

Przykład CSS dla wiki z ciemnym motywem:

/* Theme for Special:DiscussionsFeed */
.df-content {
  font-weight: bold;
  color: LightGrey;
}
 
.df-user {
  color: LightSkyBlue;
}
 
.df-date {
  color: LightGrey;
}
 
.df-entry:hover {
  background-color: rgba(255,255,255,0.1);
}
 
.df-category {
  font-style: italic;
}
 
.df-block {
  color: firebrick;
}
 
.df-content:link, df-content:visited, .df-user:link, df-link:visited, .df-block:link, df-block:visited {
  text-decoration: none;
}

Zmiany

Date Notes Updated by
October 10th, 2016 Created Flightmare
October 13th, 2016 Improved error throwing Flightmare
November 28th, 2016 Added auto refreshing Flightmare
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+