FANDOM


MainHeader
Wilkóm!

Doe bös belandj oppe Fandom Developers Wiki — num de vrieheid ós Dev Wiki te neume!

Veer zeen de ieëste kuues van Fandom veur luuj die gaer zich get mieë wille verdepen in codering. Of se bös interseerdj veur oze codedatabank door te spiense of 'n nuuj oetvreijing veur dienen heimwiki zeuks; veer höbbe dinkelik ein paasj of twieë die se wils laeze. En 't haet väöl gebroekers mit kènnis hie die dich gaer wille helpe.

Num dich dus d'n tied veur hie róndj te loere. Veer dinke det se get geis vinje det die deil bie Fandom get mieë zal vereinige — al is 't allein get "cooler".

Wiejer es JavaScrip

Doe dinks mesjiens det de Dev Wiki slechs 'n plaats is wo JavaScripstökskes waeren opgeslage zodet alle Fandom-wiki's die kónne broeke.

Meh veer make mieër es det.

Veer gaeve henjige code-euverpreuvinge aan oos Dev Wiki-mitwirkers. (Veer hajen aeve min van bugs es doe!) Veer beje euverzèttingsdeenste veur de code waat se hie vinjs. Veer zeen de toekóms door nuuj waeg veur te stèlle veur te kieke nao langbestäöndje codeperbleme. En veer beje 'nen henjige traengróndj van väöl vriewilligers die doorgaon en leje waere voor oos VriewilligenÓntwikkelieérspergram.

Es doe intres höbs veur wie Fandom achtere sjerme wirk, dooch mit en begin mit bewirke — zelfs es se allein meh väöl vraoge höbs te stèlle!

Dinger wovan veer haje
Tródsdet veer hie väöl dinger doon, guuef 't in 't biezunjer drie dinger die Fandom-gebroekers associëre mitte Dev Wiki.
JavaScrip
Of se 'n JS-óngerdeil wils aanvraoge, of se zeuks nao ei waat al besteit veur toe te veugen ane wiki; veer höbben 'm.
CSS
Hèls se van kloeate mit CSS? Veer höbben 'm.
Sjethek
Oos gebroekers höbbe massa's aan scrips veure sjet hie op Fandom gemaak.


Dinger veur te ónthaje
Haaj 'n aantaal aan dinger inne kop wens se codeers op Fandom.
Aanwenjingsbereik
Zowaal CSS es JS kónne persuuenlik of wikiwied zeen. Persuuenlike code is det det waat allein diene konto aangeit. Wikiwiej code guldj veure ganse wiki, zodet alle gebroekers de gevölge daovan gaon zeen. Ónger 't verpersuuenlikheidsbeleid van Fandom, maag neet alle code wikiwied waere gebroek, dewiel se gans zelf maags oetmake waat se mitte persuuenlike code duis.
MediaWiki-docu's
Wèts se det de gróndj vanne MediaWiki-sofwaer eigentlik dokumentaasje haet? Sjaam dich neet es se det neet wós! Laes dao-inplaats de inleijing op MediaWiki.org!


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+