FANDOM


MainHeader
¡Benvinguts!

Has aplegat a Fandom Developers Wiki — ¡pero no dubtes en poder cridar-mos Dev Wiki!

Som el principal destí de Fandom per a les persones que busquen profundisar en la sua codificació. Ya siga que estigues interessat en explorar el nostre repositori de còdic o trobes una nova característica per al teu wiki, provablement hages trobat una o dos pàgines que voldràs llegir. I hi ha molts usuaris informats que estan disposts a donar-te una mà.

Aixina que pren-te uns minuts per a mirar la nostra pàgina principal. Creem que trobaràs alguna cosa ací que t'ajudarà a fer la tua part de Fandom un poc més tua, solament un poc “més fresca”.

Anant més allà de JavaScript

Podries pensar que Dev Wiki es només un lloc a on s'almagasenen fragments de JavaScript per a que tots els wikis en Fandom puguen usar-los.

Pero fem molt més que això.

Proporcionem revisió de còdic útil als nostres colaboradors de Dev Wiki (¡No mos agraden els erros més que a tu!). Oferim servicis de traducció per al còdic que trobaràs ací. Mosatros llançarem en el futur noves formes de vore problemes de grans codificacions. I proporcionem un camp d'entrenament útil per a molts dels voluntaris que se convertixen en membres del nostre Programa de Desenroll Voluntari.

Si estàs interessat en com funciona Fandom interiorment, bota directament i comença a editar, ¡fins i tot si solament vols fer-mos preguntes!

Coses que mos agraden
Si bé fem moltes coses per ací, provablement hi ha tres coses en particular que els usuaris de Fandom associen més sovint en Dev Wiki.
JavaScript
Si vols solicitar una funció JS, o estàs buscant una existent per a afegir al teu wiki, t'ho proporcionarem.
CSS
¿Com fer una pàgina en CSS? Ho tenim cobert.
Millores per al chat
Els nostres usuaris han creat una gran quantitat de scripts per a la funció de chat ací en Fandom.


Coses per a recordar
Tens que tindre un par de punts en ment quan estigues codificant ací en Fandom.
Alcanç
Tant CSS com JS poden ser personals o en tot el lloc. El còdic personal afecta a soles al teu conte. El còdic de tot el lloc s'aplica a tot un wiki, de modo que tots els visitants voran la sua conseqüència. Baix la política de personalisació de Fandom, no tot el còdic està permés en tot el lloc, no obstant tu pots fer lo que voleres en el còdic personal.
Documents de MediaWiki
¿Sabies que el software base MediaWiki en realitat té la sua documentació? ¡No t'avergonyixques si no ho sabies! ¡Llig l'introducció en MediaWiki.org!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+