FANDOM


MainHeader
Chào mừng!

Bạn đang truy cập trang Fandom Developers Wiki — nhưng cứ gọi chúng tôi là Dev Wiki!

Chúng tôi là trang wiki lý tưởng dành cho những ai mong muốn được đi sâu vào việc lập trình. Dù bạn có hứng thú với việc khám phá kho lưu trữ mã hay đang tìm kiếm một tính năng mới cho wiki của bạn thì chúng tôi cũng có ít nhất một hay hai trang dành cho bạn. Và ở đây còn rất nhiều thành viên am hiểu luôn sẵn sàng giúp bạn một tay.

Vậy nên hãy dành vài phút để xem qua trang chính của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ bạn sẽ tìm được gì đó giúp ích cho bạn, làm cho những gì bạn đang có trên Fandom càng của riêng bạn, thậm chí còn "đỉnh" hơn.

Hơn cả JavaScript

Bạn có thể nghĩ Dev Wiki chỉ là nơi chứa các đoạn trích mã JavaScript để tất cả các wiki Fandom có thể sử dụng chúng.

Nhưng không, chúng tôi còn hơn thế nữa.

Chúng tôi cung cấp các trang mã nguồn mở mà mọi thành viên trên Dev Wiki đều có thể xem và chỉnh sửa. (Hẳn là không ai thích một đoạn mã lỗi.) Ngoài ra, các bản dịch cho mã của bạn cũng có tại đây. Chúng tôi hướng tới tương lai qua những giải pháp mới cho những vấn đề lâu đời về lập trình. Và chúng tôi cung cấp một sân tập lý tưởng cho những người dùng muốn trở thành thành viên của Chương trình Phát triển viên tình nguyện.

Nếu bạn hứng thú muốn tìm hiểu cách hoạt động của Fandom, hãy tham gia sửa đổi ngay, cho dù bạn vẫn đang còn rất nhiều thắc mắc!

Điều chúng tôi thích
Dù trên Dev Wiki này, chúng tôi làm rất nhiều thứ, nhưng có ba tâm điểm mà hầu hết người dùng Fandom đều hướng tới.
JavaScript
Bạn muốn yêu cầu một tính năng JS, hay đang tìm kiếm một tính năng đã có để thêm cho wiki của mình? Chúng tôi đã có đây.
CSS
Bạn thích tìm tòi về CSS? Chúng tôi cũng có đây.
Chat
Người dùng của chúng tôi đã tạo rất nhiều trang JS dành cho tính năng Chat trên Fandom.


Điều cần nhớ
Lưu ý một số điểm sau khi bạn tham gia lập trình tại đây.
Phạm vi
Cả CSS và JS đều có thể thuộc phạm vi cá nhân hoặc toàn hệ thống. Mã cá nhân chỉ áp dụng cho tài khoản của bạn. Mã toàn hệ thống áp dụng cho toàn bộ wiki, tất cả người dùng đều bị ảnh hưởng. Theo chính sách tùy chỉnh, không phải tất cả mã đều được phép áp dụng cho toàn hệ thống, riêng mã cá nhân thì bạn có thể làm bất kì điều gì mình muốn.
Tư liệu MediaWiki
Bạn có biết phần mềm nền tảng MediaWiki có tư liệu được ghi chép? Nếu chưa thì bạn có thể đọc tại MediaWiki.org!


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+