Fandom Developers Wiki
Advertisement

FileForm, bir dosya yüklerken bir şablonu dolduran etkileşimli bir form oluşturur. Girilen kullanıcı değerleri, vikilerin iyi yönetilen bir dosya veri sistemi oluşturmasına izin vererek şablon parametrelerine iletilecektir.

Kurulum[]

Yapılandırma[]

Yapılandırma, MediaWiki:Gadget-FileForm/data.json içinde JSON olarak depolanır.

Şablonun adı template anahtarında saklanır. (varsayılan Dosya ad alanıdır)

Formun ögeleri, form anahtarında bir dizi olarak saklanır. (gerekli) Olası özellikler şunlardır:

Anahtar Değer Açıklama
id dize Şablon parametresi
type
Bunlardan biri:
Değer Açıklama
textarea Çok satırlı büyük bir metin kutusu
input Küçük bir tek satırlık giriş
select Belirli değerlerin bir açılır listesi
datalist Önerilen değerlere sahip küçük bir tek satırlık giriş
Gösterilecek giriş türü
options nesne Kullanılacak seçenekler/öneriler (type select veya datalist ise)

Anahtar, parametre değeri olarak kullanılacak ve değer, kullanıcı ekran metni olarak kullanılacaktır.

default dize Formda kullanılacak ilk değer. Kullanıcının değeri varsayılan değerle aynıysa, parametre şablondan çıkarılacaktır.
if nesne Nesnedeki her anahtar bir id olmalıdır ve her değer, kontrol edilecek bir değerler dizisidir. Sağlanan her bir anahtarın değerlerinden biri, anahtarın mevcut değeriyle eşleşirse, öge gösterilir.

Örnek[]

{
	"template": "FileForm",
	"form": [
		{
			"id": "description",
			"type": "textarea",
			"label": "Açıklama:"
		},
		{
			"id": "type",
			"type": "select",
			"label": "Tür",
			"options": {
				"screenshot": "Ekran görüntüsü",
				"asset": "Oyun varlığı"
			},
			"default": "screenshot"
		},
		{
			"id": "filename",
			"type": "input",
			"label": "Varlık dosya adı:",
			"if": {
				"type": ["asset"]
			}
		}
	]
 }
Advertisement